Go to Top

Garanties

En una empresa, la responsabilitat és el compromís acceptat per cada persona, tant individualment com col•lectivament. En aquest cas, Net-vime Serveis de Manteniment i Neteja S.L. assumeix tres garanties bàsiques per al bon funcionament de la empresa.

GARANTIA SOCIOECONÒMICA
Disposa d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil amb la companyia REALE, que cobrirà en tot moment qualsevol incident causat pels nostres operaris, maquinària o productes durant l’acompliment del servei. Aquesta pòlissa està a disposició del client per si en qualsevol moment vol comprovar la seva vigència.

GARANTIA ECOLÒGICA
Som una empresa ecològica i per aquest motiu ens comprometem a no utilitzar productes químics amb agents contaminants amb el propòsit de salvaguardar i prevenir el medi ambient, i la salut dels usuaris de les instal•lacions.

  • Document de Responsabilitat ecològica

GARANTÍA SOCIAL
D’acord amb la nostra filosofia d’empresa, realitzem accions i projectes per poder crear un ambient de treball segur, desitjable, pròsper, amb els quals els treballadors/es aconsegueix reconciliar l’àmbit personal i el professional, aconseguint una millora en la qualitat de vida.

Volem que els nostres treballadors/es disposin de tots els mitjans per sentir-se bé alhora de realitzar les diferents activitats de la nostra empresa. Per això, els hi donem a tots i totes un “Pla de previsió de riscos laborals”, un “Pla d’Igualtat” i un “Protocol de Prevenció i Actuació en matèria d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe al treball”.

D’aquesta manera, els nostres treballadors són coneixedors dels seus drets i deures i l’empresa es fa responsable de que s’acompleixin aquestes normes.